Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JaaaYoga, gevestigd te Heemskerk. 

Alle door De JaaaYoga gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

JaaaYoga werkt met een abonnement. Zodra er meerdere lessen zijn kunt u kiezen welke les u wilt volgen. U hoeft zich niet daarvoor speciaal in te schrijven.

Inschrijven dient per inschrijfformulier. Dit formulier wordt door JaaaYoga verstrekt en dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Bij inschrijving wordt eenmalig € 15,- berekend als inschrijfgeld.

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gebruik is gemaakt van de yogalessen. Inschrijven doe je voor onbepaalde tijd, er geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.

Deelname aan de lessen, trainingen en/of workshops verzorgd door JaaaYoga geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover of over een wijziging daarin te informeren.

Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut!

JaaaYoga is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel die ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen, trainingen en/of workshops. Eveneens kan JaaaYoga niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade -zowel direct als indirect- aan goederen.

Door het inschrijfformulier te ondertekenen, ga je akkoord met de voorwaarden gesteld in dit document “voorwaarden”.